Bukti yang Kuat

Tuhan untuk Lautan bangsa bangsa

Menjala di antara Bangsa Bangsa

Untuk Kemuliaan Allah Bapa

RAHASIA SANG RAJA

YESUS HAMBA YANG DIURAPI